Beskidzki Okręgowy Związek Żeglarski w Bielsku-Białej

Idź do spisu treści

Menu główne

KUBRYK


Harmonogram plenarnych posiedzeń Zarządu BOZŻ w 2013 roku

Na wniosek prezesa BOZŻ ustalono, że posiedzenia zarządu BOZŻ będą się rozpoczynały każdorazowo
o godzinie 17:00. Pierwsze robocze zebranie zarządu nowej kadencji wyznaczono na dzień
12 marca 2013 r. na godz. 17:00


1. Jeśli będzie zachodziła potrzeba to w przerwach pomiędzy planowymi
posiedzeniami Zarządu będą organizowane spotkania Prezydium Zarządu
BOZŻ w składzie statutowym.

2. O ewentualnych zmianach w powyższym harmonogramie będą koledzy
informowani drogą elektroniczną oraz na stronie internetowej BOZŻ ze
zwyczajowym wyprzedzeniem, jednak nie później niż tydzień przed zmianą.

Harmonogram opracował:
Roman Żak
sekretarz BOZŻ
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego